Wyszukiwanie wakacji

Zalecenia dotyczące bezpiecznej opłaty:

1. Opłatę zaliczki, która gwarantuje dokonanie Pańskiej rezerwacji, prosimy uiścić tylko po upewnieniu się, że świadczący usługi jest rzeczywiście świadczącą usługi osobą lub urzędem.

2. Prosimy o uiszczenie opłaty zaliczkowej tylko w postaci przelewu bankowego czy w inny niezawodny sposób przelewu pieniędzy, bez możliwości anonimowego przyjęcia opłat.

3. Prosimy zwrócić uwagę, czy obok z reklamą świadczącego usługi w katalogu BalticLakes.LT / BalticRivers.LT jest zastrzeżenie „WIARYGODNY PARTNER“.

4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem katalogu BalticLakes.LT / BalticRivers.LT, który dodatkowo sprawdzi wiarygodność świadczącego usługi.

Kontakty administracji BalticLakes.LT / BalticRivers.LT